0%

درصد سیگنال ها موفق در ماه

درصد سوددهی سیگنال‌های موفق خرید و فروش بیت کوین در ماه 

دکتر سیگنال با بررسی بازارهای ارز دیجیتال و ارائه تحلیل های بیت کوین میتواند به شما در خرید و فروش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال کمک نماید. تحلیل بیت کوین امر تخصصی این تیم قدرتمند بوده که در پایین شاهد سود های بزرگ ماهیانه در این کانال هستید. با ورود به کانال تلگرامی دکتر سیگنال لذت تریدینگ را با این تیم قدرتمند تجربه کنید.

87.5%

Nov 2019
Dec 2019

94%

83%

Jan 2020
Feb 2020

89%

81.5%

Mar 2020
Apr 2020

93%

88%

May 2020
Jun 2020

85.5%

84%

Jul 2020
Aug 2020

80%

83%

Sep 2020
Oct 2020

78%

94%

Nov 2020
Dec 2020

83%

83%

Jan 2021
Feb 2021

95%

87%

Mar 2021
Apr 2021

67%

79%

May 2021
Jun 2021

73%

91%

Jul 2021
Aug 2021

85%

94%

Sep 2021
Oct 2021

89%

93%

Nov 2021